Експертні висновки

ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ щодо проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 072 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»