Спеціальності

Перелік спеціальностей згідно ліцензії освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Галузь знань Спеціальність Ліцензований обсяг, осіб Нормативні терміни навчання Річна вартість навчання, грн.
Шифр Найменування Код Назва Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування 50 25 2 р. 2 р. 5 500 10 000
08 Право 081 Право 25 25 3 р. 3 р. 8100 8100