Фінанси, банківська справа та страхування

Характеристика спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ОКР – Молодший спеціаліст ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Робота – певні завдання та обов’язки, що виконані, виконуються чи повинні бути виконані однією особою.

Кваліфікація – здатність виконувати завдання та обов’язки відповідної роботи.

Кваліфікація визначається рівнем освіти та спеціалізацією.

Необхідний рівень освіти досягається завдяки реалізації освітніх, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки і має в цілому відповідати колу та складності професійних завдань та обов’язків.

Загальна характеристика спеціальності

Минуло багато часу, коли у людини з’явилася потреба поліпшувати своє життя і вести господарство, використовуючи цифри і розрахунки, визначати свої грошові кошти – доходи і витрати, тобто розпоряджатися фінансами. В сучасному світі спеціаліста у сфері фінансової науки і практики називають фінансистом. Фінансист у перекладі з французької – людина, досвідчена у фінансах, тобто у грошових коштах.

Особливості роботи

 • Здійснює фінансовий і банківський контроль за обігом грошових коштів, забезпеченням фінансової стабільності підприємства.
 • Аналізує стан фінансової і господарської діяльності підприємства.
 • Бере участь у розробці інвестиційних програм, визначенні напрямів витрачання коштів, забезпеченні поточного фінансування.
 • Здійснює взаємодію з різними структурами фінансового ринку по всіляких аспектах фінансової, кредитної і податкової діяльності.

Місцем професійної діяльності фінансиста можуть бути державні органи; банки, біржі, фінансові компанії, інвестиційні фонди, економічні і фінансові служби підприємств і організацій.

Специфіка діяльності фінансиста визначається конкретними умовами робочого місця, також можуть бути різні варіації, але основні професійні напрямки і цілі такі:

1. Фінансово-кредитна (кредит – позика, надання грошей або товарів у борг, на умовах повернення): розробка і використання різних систем обліку і витрат для оцінки витрат і доходів; складання фінансових кошторисів, розробка кредитних операцій і контроль за ними; планування фінансів; надання рекомендацій з операцій по нерухомості (продаж, купівля, злиття фірм).

2. Податково-бюджетна (податок – вид платежу, що стягується державою з підприємств, організацій і населення; бюджет – кошторис доходів і витрат): розрахунок податків, їх нарахування (контроль за кількістю) і відрахування; планування бюджету.

3. Інвестиційна (капіталовкладення, спрямовані на підтримку і розширення капіталу). Інвестиції реалізуються шляхом кредитування, прямих витрат грошових коштів і придбання цінних паперів.

4. Нормативно-методична: розробка і впровадження систем фінансової і статистичної звітності; складання фінансових звітів.

5. Страхова (система економічних стосунків, при яких за рахунок внесків підприємств і населення створюються страхові фонди, призначені для відшкодування збитків від стихійного лиха, надання допомоги громадянам або їхнім сім’ям), робота зі страховими документами.

6. Зовнішньо-економічна: економіка й організація виробництва (робота в умовах постійної змінної економічної кон’юнктури).

Таким чином, в обов’язки фінансиста входить:

 • надавати висновки з аналізу фінансових документів,
 • проводити операції з нерухомістю і цінними паперами,
 • складати фінансові кошториси і звіти,
 • займатися біржовими операціями, оподаткуванням.

Працюючи як на державному, так і приватному підприємстві, фінансист несе матеріальну – за збереження грошей і коштовних паперів і моральну відповідальність – за дотримання законності.

Вимоги до індивідуально-особистісних особливостей фахівця:

 • аналітичний склад розуму;
 • емоційно-вольова стійкість;
 • уважність;
 • акуратність;
 • сумлінність;
 • посидючість, вміння багато і напружено працювати;
 • нервово-психічна стійкість;
 • рахунково-аналітичні здібності;
 • висока працездатність;
 • здібність до концентрації і розподілу уваги впродовж тривалого часу;
 • хороша оперативна і довготривала пам’ять.

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «молодший спеціаліст» 

Освітня діяльність коледжу, зорієнтована на підготовку молоді зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», відповідає потребам практики, ринку освітніх послуг та спрямована на реалізацію потреби старшокласників щодо їх майбутнього професійного вибору.

Банківський службовець будь-якої ланки чи працівник страхової компанії має знати, як функціонує фінансова установа. А це передбачає розуміння процесу переміщення ресурсів, побудови системи фінансових послуг з метою концентрування її на інтересах клієнта; роботу з кредитами, визначення оцінки бізнес-планів і діяльності підприємств; вирішення, куди слід вкладати гроші; прогнозування прибутків; здійснення маркетингової діяльності – розробки і прогнозування фінансових послуг. Також достатньо важливою для банківського службовця чи страхового агента є здатність вишукувати фінансові ресурси на світовому ринку і залучати їх в Україну.

Випускник спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» може працювати у:

 • комерційних банках;
 • страхових компаніях;
 • інвестиційних компаніях та ін.;
 • державних установах (фіскальна служба, пенсійний фонд, державне казначейство) та ін.;
 • підприємствах, установах, організаціях усіх сфер та ланок економіки.

Молодший спеціаліст з фінансів, банківської справи та страхування може обіймати первинні посади:

 • дилера (біржові торговці за свій рахунок) та брокера (посередник) із заставних та фінансових операцій;
 • біржового маклера;
 • страхового агента;
 • інспектора з організації інкасації та перевезення цінностей;
 • кредитного інспектора;
 • бухгалтера;
 • касира-експерта;
 • інспектора фіскальної служби;
 • інспектора-ревізора;
 • митного інспектора;
 • інспектора з контролю за цінами;
 • інспектора з експорту;
 • контролера-оператора;
 • старшого контролера-касира;
 • старшого контролера-оператора у бюджетних установах, організаціях, підприємствах різних форм власності.

Випускники коледжу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» можуть продовжувати безперервне навчання у Рівненському  інституті ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» та здобути освітній рівень бакалавра, магістра за цією та суміжними спеціальностями.

 

Перелік конкурсних предметів, з яких вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання для вступу до Рівненського коледжу ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

для здобуття ОКР «Молодший спеціаліст» на основі повної загальної середньої освіти

Галузь знань Код Спеціальність Перелік сертифікатів ЗНО
Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування 1. Українська мова та література

2. Математика

або

2. Історія України

або

2. Географія