Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін

Програма спеціальності орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин і їх особливостей у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів господарських одиниць, розробляти і вирішувати питання розвитку фінансової системи.

Фахівці спеціальності підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів, в установах комерційних банків, на рівні підприємств і об’єднань різних галузей господарства України, незалежно від форм власності й організаційного формування, у страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, брокерських конторах, фінансових службах державних адміністрацій, в науково-дослідних установах тощо.

Основна мета спеціальності – підготовка висококваліфікованих кадрів середньої ланки управління підприємств усіх форм власності та органів державного управління.

Головною складовою підготовки спеціалістів є практична підготовка студентів. Під час практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та засобами праці в галузі майбутньої професії, формування у них на базі одержаних знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень при виконанні конкретної роботи в реальних умовах, виховання навичок систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності.