Спеціальності

Перелік спеціальностей згідно з ліцензією

освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр»

Галузь знань Спеціальність Ліцензований обсяг, осіб Нормативні терміни навчання на базі ПЗСО Річна вартість навчання, грн.

2021/2022 н.р.

Шифр Найменування Код Назва Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування 25 50 1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 11000 10000
08 Право 081 Право 25 25 2 р. 10 м. 2 р. 10. 12000 11000