Право

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ОКР – молодший спеціаліст ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 08 «ПРАВО» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 «ПРАВО»

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВО»

Професія юриста по праву вважається однією з найдревніших і найшановніших.

Уявити собі сучасне життя без юристів просто неможливо. Саме вони допомагають нам розібратися в тонкощах правових процедур.

Професія юриста як своєрідний вид соціальної діяльності виділяється серед інших цілою низкою специфічних властивостей, зумовлених тією роллю, яку відіграють право і законність у житті суспільства.

Охорона прав і законних інтересів громадян, безкомпромісна боротьба з правопорушеннями, висококваліфіковане розв’язання різноманітних юридичних проблем є змістом повсякденної діяльності юристів і разом із тим є їх професійним обов’язком. Саме юристи, які мають ґрунтовні знання, відповідну професійну підготовку, високу правосвідомість, чітке розуміння своєї відповідальності за долю людей, наділені владними повноваженнями і здатні ефективно впливати на зміцнення законності і правопорядку у державі.

Необхідність виконання юристами своїх професійних повноважень, громадянського обов’язку ставить перед ними особливо високі вимоги до особистих якостей. У першу чергу юрист має глибоко усвідомлювати, що свою місію він виконує, будучи наділений високою довірою суспільства і держави, а тому його висока порядність, чесність, безкорисливість, об’єктивність, вдумливий підхід до кожної деталі справи, постійне прагнення до самовдосконалення повинні бути невід’ємними рисами його натури.

Професійне мислення юриста має базуватися на виключно високій нормативній культурі, яка виражається у непохитній переконаності у непорушності, органічній єдності букви і духу закону, вірі у кінцеву непереборність ідей права і справедливості. Професійне мислення юриста включає в себе такі важливі складові елементи, як універсалізм і ерудованість. Справжнім професіоналом може стати лише людина з високим інтелектом, стійкими психологічними якостями.

ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Юрист – це професіонал, який має фундаментальні та спеціальні правові знання, глибоко переконаний у винятковому призначенні права і законності для суспільства, кваліфіковано користується юридичним інструментарієм при розв’язанні юридичних проблем в ім’я захисту прав і законних інтересів громадян.

Незалежно від конкретних умов професійної діяльності фахівець-юрист повинен:

 • Застосовувати Конституцію України як нормативний акт прямої дії, закони України та інші нормативно-правові акти.
 • Тлумачити та правильно застосовувати норми матеріального і процесуального права.
 • Згідно з Конституцією України, державними нормативно-правовими документами визначати відповідні форми захисту прав і законних інтересів громадян та організацій у межах своєї компетенції.
 • Обирати засоби надання правової допомоги по забезпеченню законності кримінально-процесуальної діяльності в межах своєї компетенції.
 • Застосовувати міжнародні правові акти як складову частину національного законодавства.
 • Складати проекти локальних нормативних актів.
 • Здійснювати систематизацію та аналіз локальних нормативних актів.
 • Дотримуватись вимог і стандартів щодо організації праці, галузевих нормативних актів.
 • Впроваджувати у професійну діяльність нові методики і науково-технічні досягнення.
 • Використовувати комп’ютерні технології та спеціальну техніку.
Юрист повинен:
 • Вивчати, аналізувати й оцінювати обставини справи.
 • Здійснювати правильну кваліфікацію правовідносин.
 • Визначати правове становище суб’єктів та об’єктів цивільних прав.
 • Визначати умови дійсності правочину, правові наслідки недійсності правочину.
 • Визначати підстави кримінальної відповідальності та форми реалізації.
 • Застосовувати нормативні акти у сфері правового регулювання трудової діяльності людей на конкретному підприємстві, в організації або установі, а також у фізичної особи, яка використовує найману працю.
 • Визначати відповідні форми захисту цивільних прав і законних інтересів громадян та організацій.
 • Складати інформаційно-пошукові, реєстраційні та статистичні документи.
 • Враховуючи галузь виробництва, існуючі стандарти, дотримуватись вимог діловодства і судового діловодства та практичної діяльності підприємств, установ, організацій.
 • Застосовувати та виконувати правила етики юриста.

Посади, які може обіймати випускник спеціальності «Право»

 • Фахівець з питань зайнятості
 • Помічник судді арбітражного суду
 • Юрисконсульт, радник
 • Архіваріус
 • Інспектор з кадрів
 • Секретар правління
 • Секретар судового засідання
 • Секретар суду
 • Секретар колегії судової
 • Державний виконавець
 • Судовий розпорядник
 • Інспектор митниці
 • Державний податковий інспектор
 • Інспектор з виплати пенсій
 • Інспектор з призначення пенсій
 • Інспектор з соціальної допомоги

Місця роботи випускників спеціальності «Право»

 • Послуги, надавані переважно юридичним особам
 • Діяльність у сфері права
 • Нотаріальна діяльність (діяльність помічників нотаріусів)
 • Слідча діяльність та забезпечення безпеки (розслідування і дізнання)
 • Державне управління
 • Юстиція
 • Діяльність судів
 • Діяльність системи з виконання покарань
 • Охорона та забезпечення громадського порядку та безпеки
 • Управління та нагляд у сфері оподаткування
 • Обов’язкове соціальне страхування
 • Діяльність органів прокуратури