Навчальні дисципліни

 1. Економіка підприємства
 2. Бухгалтерський облік
 3. Статистика
 4. Політична економія
 5. Вища математика
 6. Фінанси підприємств
 7. Маркетинг
 8. Менеджмент
 9. Економічний аналіз
 10. Національна економіка
 11. Банківські операції
 12. Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках
 13. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах
 14. Податкова система
 15. Фінанси
 16. Гроші та кредит
 17. Бюджетна система
 18. Казначейська справа
 19. Страхові послуги
 20. Мікроекономіка
 21. Макроекономіка
 22. Історія економіки та економічної думки
 23. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 24. Основи наукових досліджень
 25. Ринок цінних паперів
 26. Теорія ймовірності і математична статистика