Дисципліни вільного вибору студента

Овітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»
Освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр»
Назва освітньої програми Курс Посилання на реєстраційну форму
«Право» для здобувачів освіти, які переходять на 2 курс Посилання
для здобувачів освіти, які переходять на 3 курс Посилання
«Фінанси, банківська справа та страхування» для здобувачів освіти, які переходять на 2 курс Посилання

форма для 2 курсу


форма для 3 курсу