Терміни етапів вступу у 2022 році

1.Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, освітньо – кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, ступенів вищої освіти (освітньо – кваліфікаційних рівнів)  проводиться в такі  строки:
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Вступники на основі повної загальної освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційних рівнів)
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2022 року 12 серпня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від

осіб, які мають право проходити творчий конкурс, співбесіду, вступні іспити

о 18:00

26 липня 2022 року

23 серпня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання о 18:00

03 серпня  2022 року

Строки проведення вступних іспитів, творчих конкурсів     21 липня -02 серпня

2022 року

 

26-30 серпня 2022 року

 

Строки проведення співбесід    21 липня -02 серпня

2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не пізніше 12:00

11 серпня 2022 року

31 серпня 2022 року
Термін зарахування вступників        не раніше 12:00

18 серпня 2022 року

          не пізніше

30 вересня 2022 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня та завершується 30 вересня 2022 року

Примітка 1. У додатковий набір для вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною формою здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти\ для здобуття освітньо – професійного ступеня фахового молодшого бакалавра прийом заяв і документів відбувається з 05 по 16 вересня 2022 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 19 по 23 вересня 2022 року. Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників – не пізніше 29 вересня 2022 року. Термін зарахування вступників – не пізніше 30 вересня 2022 року.

Примітка 2. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається з 01 по 11 листопада 2022 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів –з 14 по 18 листопада 2022 року. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 28 листопада 2022 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 листопада 2022 року.

Примітка 3. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та таких, що вступають на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступенів вищої освіти (освітньо-кваліфікаційних рівнів), освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається з 14 по 21 березня, з 01 по 11 листопада 2022 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 22 по 26 березня, з 14 по 18 листопада 2022 року. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 29 березня та 28 листопада 2022 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 31 березня та 30 листопада 2022 року.