Перелік спеціальностей для прийому на навчання на ІІ курс

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на ІІ курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

Денна і заочна форми навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

Спеціальності ОС молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста Спеціалізація
(освітня програма)
Фахове випробування Курс

Термін навчання

Назва

Код Код Назва

/може повторювати назву спеціальності/

072 Фінанси, банківська справа та страхування ВСЬОГО:
Касир (в банку) 4212

072

Фінанси, банківська справа та страхування Фаховий іспит;
Українська мова
2 курс

1 р.

Касир квитковий 4211
Адміністратор 4222
Адміністратор (господар) залу 4222
Адміністратор черговий 4222
Конторський (офісний) службовець (інформація) 4222
Контролер ломбарду 4211
Касир багажний 4211
Касир торговельного залу 4211
Касир товарний (вантажний) 4211
Касир (на підприємстві, в установі, організації) 4211
Касир квитковий 4211
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 4121
Агент з постачання 4131
Статистик 4122
Агент комерційний 3415
Асистент бухгалтера-експерта 3433
Касир-експерт 3433
Бухгалтер 3433
Контролер-касир 4211
Агент рекламний 3429
Декоратор вітрин (у підприємствах торгівлі) 4190
Табельник 4190
Демонстратор товарів (рекламна діяльність) 5220
Обмінювач грошей 4212
Операціоніст (банк) 4212
Продавець продовольчих товарів 5220
Продавець непродовольчих товарів 5220
Продавець (з лотка, на ринку) 5230
Агент страховий 3412
Контролер пасажирського транспорту 4211
Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія) 4211
Конторський (офісний) службовець (аудит) 4211
Конторський (офісний) службовець (кредит) 4211
Конторський (офісний) службовець (каса) 4211
Інкасатор 4212
Рахівник 4121
Калькулятор 4121
Секретар керівника (організації, підприємства, установи) 4115
Секретар-друкарка 4115
Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 8290.2
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 4113
Секретар керівника (організації, підприємства, установи) 4115
Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ) 4114
Оператор комп’ютерного набору 4112
Консультант з ефективності підприємництва 2419.2
Нарядник 4121
081 Право ВСЬОГО:
Адміністратор 4222

081

Право Фаховий іспит;
Українська мова
2 курс

2 р.

Адміністратор (господар) залу 4222
Адміністратор черговий 4222
Конторський (офісний) службовець (інформація) 4222
Архіваріус 4141
Асистент референта 4115
Секретар керівника (організації, підприємства, установи) 4115
Діловод 4144
Єгер 5169
Молодший інспектор прикордонної служби 5169
Секретар 4115
Статистик 4122
Кодифікатор 4143
Паспортист 4144
Охоронець 5169
Охоронник 5169
Охоронник-пожежний 5169
Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 5169
Консьєрж 9141
Касир (в банку) 4212
Інкасатор 4212
Стенографіст 4111
Секретар-друкарка 4115
Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 8290.2
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 4113
Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ) 4114
Оператор комп’ютерного набору 4112
Черговий відповідальний по міністерству (відомству) 4222

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Програма фахового вступного випробування для конкурсного відбору вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальністю 081 “Право” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник”

Програма фахового вступного випробування для конкурсного відбору вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник”

Програма додаткового вступного випробування з української мови