Навчальні дисципліни

 1. Безпека життєдіяльності
 2. Ділова українська мова (за професійним спрямуванням)
 3. Екологія
 4. Етика
 5. Іноземна мова професійного спрямування
 6. Історія України
 7. Історія української культури
 8. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах
 9. Психологія
 10. Комп’ютерні технології в юридичній діяльності
 11. Логіка
 12. Правознавство
 13. Основи інформатики та обчислювальної техніки
 14. Охорона праці
 15. Політологія
 16. Соціологія
 17. Культурологія
 18. Латинська мова
 19. Українська мова професійного спрямування
 20. Фізичне виховання
 21. Фізична культура