Циклова комісія гуманітарно-соціальних дисциплін

Боровець Марія Анатоліївна – голова циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін, старший викладач

Циклова комісія гуманітарно-соціальних дисциплін здійснює підготовку студентів спеціальностей «Фінанси і кредит» та «Правознавство», що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

Основними напрямками роботи циклової комісії є:

  • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу, що відповідають вимогам кредитно-модульної системи;
  • розвиток творчих здібностей та активізація пізнавальної діяльності студентів;
  • робота з обдарованими студентами у форматі розвитку їхнього інтелекту;
  • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

Головна мета роботи викладачів полягає у підвищенні успішності студентів та покращенні якості підготовки молодших спеціалістів. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

  • навчальної роботи, спрямованої на удосконалення процесу навчання і виховання студентів;
  • методичної роботи, яка забезпечує реалізацію навчально-виховної мети шляхом підвищення кваліфікаційного рівня викладачів;
  • нагромадження передового педагогічного досвіду, застосування прогресивних методів навчання і виховання.

Викладачі циклової комісії орієнтують студентів на високу активність самостійної та навчально-пізнавальної діяльності, на проникнення у процес розвитку науки, розкриття її методологічних основ через лекції, семінарські заняття, консультації, заліки, іспити тощо.

Таким чином, запорукою професійного зростання викладачів циклової комісії гуманітарно-соціальних дисциплін є робота та реалізація власних науково-творчих доробок.